Bestuurders akkoord met beleidsvoorstel

Vijftien gemeenten en veertien corporaties hebben een voorstel gemaakt voor een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. In december 2020 hebben de bestuurders van deze organisaties ingestemd met het voorstel. Dat betekent dat het beleidsvoorstel en de Nota van beantwoording (beantwoording van alle inspraakreacties) nu worden voorgelegd aan de vijftien raden. Als alle raden een positief besluit nemen, dan wordt het nieuwe voorstel omgezet naar definitief beleid.

Iedereen die een reactie heeft gegeven tijdens de inspraakperiode,  van 2 juni tot en met 28 juli 2020, krijgt bericht van hun eigen gemeente en krijgt de Nota van beantwoording toegestuurd. 

Besluitvorming raad
De vijftien raden nemen in februari, maart en april een besluit over een nieuwe woonruimteverdeling. De voorlopige planning vindt u in onderstaand overzicht. Houdt ook de website van uw eigen gemeente in de gaten voor de definitieve data.

Tijdens de behandeling van het beleidsvoorstel in de raad kunt u inspreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie van uw gemeente. Kijk op de website van uw eigen gemeente voor het adres.

Gemeente

Raad

Website

Aalsmeer

8 april

www.aalsmeer.nl

Amstelveen

24 maart

www.amstelveen.nl

Amsterdam

31 maart

www.amsterdam.nl

Beemster

30 maart

www.beemster.net

Diemen

26 maart

www.diemen.nl

Edam-Volendam

PM maart

www.edam-volendam.nl

Haarlemmermeer

4 maart

www.haarlemmermeer.nl

Landsmeer

25 maart

www.landsmeer.nl

Oostzaan

22 maart

www.oostzaan.nl

Ouder-Amstel

4 maart

www.ouder-amstel.nl

Purmerend

25 maart

www.purmerend.nl

Uithoorn

4 maart

www.uithoorn.nl

Waterland

11 of 25 maart

www.waterland.nl

Wormerland

9 maart

www.wormerland.nl

Zaanstad

25 maart

www.zaanstad.nl

Hoe werkt het?

Punten eraf
Op WoningNet en Woonmatch kunt u aangeven wanneer u interesse hebt in een woning. U reageert dan op de woning. Als u in aanmerking komt voor de woning, daarna van gedachten verandert en u ziet af van de woning, dan wordt één zoekpunt in mindering gebracht.

Situaties die gelden als afzien van een woning zijn:

 • intrekken van de belangstelling voor de woning (na de sluitingstermijn van de advertentie)
 • afslaan van een uitnodiging voor bezichtiging
 • na bezichtiging afzien van de woning

Er gaat één zoekpunt af als de einddatum van de advertentie op WoningNet en Woonmatch voorbij is. Als de einddatum van de advertentie nog niet voorbij is, kunt u zonder gevolgen uw reactie intrekken.

Punten vervallen

 • U komt niet
  U heeft een uitnodiging gekregen voor een bezichtiging en u komt niet. Als u daar geen geldige reden voor kunt geven dan vervallen alle zoek-, situatie- en startpunten.
 • Twee keer een woning weigeren
  U hebt twee keer een woning bekeken en twee keer een woning geweigerd. Ook dan vervallen alle zoek-, situatie en startpunten.

NB: dit is een zwaardere sanctie. Niet alleen zoekpunten vervallen, maar ook situatiepunten en startpunten.

Welke informatie krijg ik?

 • U krijgt minimaal drie dagen van tevoren bericht voor een bezichtiging
 • De advertenties op WoningNet en Woonmatch zijn altijd voorzien van:
  – een foto van de buitenkant
  – waar mogelijk foto’s van de binnenkant
  – een plattegrond
  – omschrijving van de woning
  – omschrijven van bekende gebreken

Hoe verder?
Als alle vijftien gemeenten akkoord zijn verwerken ze het nieuwe beleid in hun huisvestingsverordening. Dat gebeurt in de tweede helft van dit jaar. Dit jaar starten ook de voorbereidingen voor het invoeren van het nieuwe systeem. Gemeenten en corporaties passen hun organisatie aan. WoningNet en Woonmatch richten hun websites opnieuw in. Het nieuwe woonruimtesysteem voor sociale huurwoningen begint medio 2022.

Hoe werkt het?

Punten eraf
Op WoningNet en Woonmatch kunt u aangeven wanneer u interesse hebt in een woning. U reageert dan op de woning. Als u in aanmerking komt voor de woning, daarna van gedachten verandert en u ziet af van de woning, dan wordt één zoekpunt in mindering gebracht.

Situaties die gelden als afzien van een woning zijn:

 • intrekken van de belangstelling voor de woning (na de sluitingstermijn van de advertentie)
 • afslaan van een uitnodiging voor bezichtiging
 • na bezichtiging afzien van de woning

Er gaat één zoekpunt af als de einddatum van de advertentie op WoningNet en Woonmatch voorbij is. Als de einddatum van de advertentie nog niet voorbij is, kunt u zonder gevolgen uw reactie intrekken.

Punten vervallen

 • U komt niet
  U heeft een uitnodiging gekregen voor een bezichtiging en u komt niet. Als u daar geen geldige reden voor kunt geven dan vervallen alle zoek-, situatie- en startpunten.
 • Twee keer een woning weigeren
  U hebt twee keer een woning bekeken en twee keer een woning geweigerd. Ook dan vervallen alle zoek-, situatie en startpunten.

NB: dit is een zwaardere sanctie. Niet alleen zoekpunten vervallen, maar ook situatiepunten en startpunten.

Welke informatie krijg ik?

 • U krijgt minimaal drie dagen van tevoren bericht voor een bezichtiging
 • De advertenties op WoningNet en Woonmatch zijn altijd voorzien van:
  – een foto van de buitenkant
  – waar mogelijk foto’s van de binnenkant
  – een plattegrond
  – omschrijving van de woning
  – omschrijven van bekende gebreken

Documenten

Contact

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een sociaal team in uw gemeente of neem contact op met uw woningcorporatie. Hebt u een vraag over de inhoud van dit regionale beleidsvoorstel? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorlopige resultaten van de inspraak

In totaal zijn 956 reacties binnengekomen in de regio, waarvan 21 van belangenbehartigers. Uit de vele reacties komt het volgende beeld naar voren:

 • De reacties geven een wisselend beeld. Er zijn veel positieve reacties op het beleidsvoorstel, maar veel insprekers maken zich ook zorgen over de effecten van het overstappen van inschrijftijd naar punten. Positieve reacties gaan vooral over de mogelijkheden voor mensen in problematische situaties. Zij kunnen met de nieuwe werkwijze sneller een woning vinden. Zorgen worden vooral geuit over de positie op de wachtlijst van woningzoekenden met inschrijfduur en toegenomen complexiteit van het systeem.
 • Insprekers vinden het fijn dat wachtpunten (de oude inschrijfduur) behouden blijven.
 • Door een meerderheid wordt positief gedacht over de situatiepunten. Veel insprekers vinden het terecht dat er extra aandacht komt voor groepen die dringend een woning nodig hebben.
 • Mensen maken zich zorgen om het werken met een puntensysteem. Vooral over het werken  met zoekpunten. Knelpunt is dat er verplicht gezocht moet worden om de positie op de wachtlijst te behouden. Daarnaast vragen insprekers zich af of er wel voldoende aanbod is om een aantal keer per maand te kunnen reageren.
 • Op de regels voor weigeren en niet op komen dagen wordt over het algemeen negatiever gereageerd. Insprekers vinden dat woningzoekenden niet gestraft kunnen worden voor het weigeren van een woning. Vaak genoemde reden is dat pas na bezichtiging beoordeeld kan worden of een woning geschikt is

Naar aanleiding van alle reacties worden een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze zullen in het beleidsvoorstel worden verwerkt. Naar verwachting wordt het beleidsvoorstel en de Nota van beantwoording begin 2021 aan de colleges van B&W en de raden voorgelegd. Dan worden de documenten ook aan alle insprekers verzonden en op deze website geplaatst.