Voorlopige resultaten van de inspraak

In totaal zijn 956 reacties binnengekomen in de regio, waarvan 21 van belangenbehartigers. Uit de vele reacties komt het volgende beeld naar voren:

  • De reacties geven een wisselend beeld. Er zijn veel positieve reacties op het beleidsvoorstel, maar veel insprekers maken zich ook zorgen over de effecten van het overstappen van inschrijftijd naar punten. Positieve reacties gaan vooral over de mogelijkheden voor mensen in problematische situaties. Zij kunnen met de nieuwe werkwijze sneller een woning vinden. Zorgen worden vooral geuit over de positie op de wachtlijst van woningzoekenden met inschrijfduur en toegenomen complexiteit van het systeem.
  • Insprekers vinden het fijn dat wachtpunten (de oude inschrijfduur) behouden blijven.
  • Door een meerderheid wordt positief gedacht over de situatiepunten. Veel insprekers vinden het terecht dat er extra aandacht komt voor groepen die dringend een woning nodig hebben.
  • Mensen maken zich zorgen om het werken met een puntensysteem. Vooral over het werken  met zoekpunten. Knelpunt is dat er verplicht gezocht moet worden om de positie op de wachtlijst te behouden. Daarnaast vragen insprekers zich af of er wel voldoende aanbod is om een aantal keer per maand te kunnen reageren.
  • Op de regels voor weigeren en niet op komen dagen wordt over het algemeen negatiever gereageerd. Insprekers vinden dat woningzoekenden niet gestraft kunnen worden voor het weigeren van een woning. Vaak genoemde reden is dat pas na bezichtiging beoordeeld kan worden of een woning geschikt is.

Naar aanleiding van alle reacties worden een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze zullen in het beleidsvoorstel worden verwerkt. Naar verwachting wordt het beleidsvoorstel en de Nota van beantwoording begin 2021 aan de colleges van B&W en de raden voorgelegd. Dan worden de documenten ook aan alle insprekers verzonden en op deze website geplaatst.

Voorlopige resultaten van de inspraak

In totaal zijn 956 reacties binnengekomen in de regio, waarvan 21 van belangenbehartigers. Uit de vele reacties komt het volgende beeld naar voren:

  • De reacties geven een wisselend beeld. Er zijn veel positieve reacties op het beleidsvoorstel, maar veel insprekers maken zich ook zorgen over de effecten van het overstappen van inschrijftijd naar punten. Positieve reacties gaan vooral over de mogelijkheden voor mensen in problematische situaties. Zij kunnen met de nieuwe werkwijze sneller een woning vinden. Zorgen worden vooral geuit over de positie op de wachtlijst van woningzoekenden met inschrijfduur en toegenomen complexiteit van het systeem.
  • Insprekers vinden het fijn dat wachtpunten (de oude inschrijfduur) behouden blijven.
  • Door een meerderheid wordt positief gedacht over de situatiepunten. Veel insprekers vinden het terecht dat er extra aandacht komt voor groepen die dringend een woning nodig hebben.
  • Mensen maken zich zorgen om het werken met een puntensysteem. Vooral over het werken  met zoekpunten. Knelpunt is dat er verplicht gezocht moet worden om de positie op de wachtlijst te behouden. Daarnaast vragen insprekers zich af of er wel voldoende aanbod is om een aantal keer per maand te kunnen reageren.
  • Op de regels voor weigeren en niet op komen dagen wordt over het algemeen negatiever gereageerd. Insprekers vinden dat woningzoekenden niet gestraft kunnen worden voor het weigeren van een woning. Vaak genoemde reden is dat pas na bezichtiging beoordeeld kan worden of een woning geschikt is

Naar aanleiding van alle reacties worden een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze zullen in het beleidsvoorstel worden verwerkt. Naar verwachting wordt het beleidsvoorstel en de Nota van beantwoording begin 2021 aan de colleges van B&W en de raden voorgelegd. Dan worden de documenten ook aan alle insprekers verzonden en op deze website geplaatst.