Video afspelen
Video afspelen

Beleidsvoorstel, inspraak en planning

Vijftien gemeenten en veertien corporaties hebben een voorstel gemaakt voor een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 konden bewoners en belanghebbenden hun reactie geven. Alle reacties zijn inmiddels verwerkt.

Wijzigingen in het beleidsvoorstel
Op basis van de reacties worden een aantal wijzigingen in het beleidsvoorstel voorgesteld. En over een aantal onderwerpen was nog discussie. Daarom kan de Nota van Beantwoording nu nog niet worden afgerond. Naar verwachting wordt de Nota, samen met het beleidsvoorstel, begin 2021 aangeboden aan de colleges van B&W. 

Dan zal ook de Nota van beantwoording aan alle insprekers worden toegestuurd. Als het beleidsvoorstel wordt vastgesteld starten de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe systeem.

Een sociale huurwoning zoeken verandert
Sociale huurwoningen zijn schaars. Huishoudens moeten heel lang wachten op een woning. Daarom werken vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning.

Lees verder

Een sociale huurwoning zoeken verandert

Vijftien gemeenten en veertien corporaties hebben een voorstel gemaakt voor een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 konden bewoners en belanghebbenden hun reactie geven. Alle reacties zijn inmiddels verwerkt.

Wijzigingen in het beleidsvoorstel
Op basis van de reacties worden een aantal wijzigingen in het beleidsvoorstel voorgesteld. En over een aantal onderwerpen was nog discussie. Daarom kan de Nota van Beantwoording nu nog niet worden afgerond. Naar verwachting wordt de Nota, samen met het beleidsvoorstel, begin 2021 aangeboden aan de colleges van B&W. Dan zal ook de Nota van beantwoording aan alle insprekers worden toegestuurd. Als het beleidsvoorstel wordt vastgesteld starten de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe systeem.

Een sociale huurwoning zoeken verandert
Sociale huurwoningen zijn schaars. Huishoudens moeten heel lang wachten op een woning. Daarom werken vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning.

Lees verder

Welke gemeenten en corporaties?

Welke gemeenten en corporaties?

Aan het voorstel werken de volgende gemeenten mee: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn.

De corporaties die meewerken zijn: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV.

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?

Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en speciale omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u nu wachtpunten. Als u actief zoek naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning krijgt.

Lees verder

Wachtpunten

Wachtpunten

Inschrijftijd blijft een belangrijke rol spelen in het nieuwe systeem. In het nieuwe systeem wordt de inschrijftijd van woningzoekenden omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat een woningzoekende kan opbouwen. Wachtpunten blijven behouden totdat de woningzoekende een passende woning gevonden heeft.

Lees verder

Zoekpunten

Zoekpunten

Punten erbij
Wie actief zoekt krijgt extra punten. De punten worden opgeteld bij de wachtpunten en de eventuele situatiepunten. Vier keer per maand reageren levert één zoekpunt op. Meer maanden zoeken betekent meer punten. Zoekpunten gaan tot een maximum van dertig punten.

Punten eraf
Niet meer zoeken betekent dat de punten weer afnemen. Dit gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. In de maanden waarbij minder dan vier keer op een passende woning wordt gereageerd leidt dit tot afname van een zoekpunt.

Lees verder

Situatiepunten

Situatiepunten

Punten erbij
Bij dringende omstandigheden worden situatiepunten gegeven. Wanneer de situatiepunten zijn toegekend krijgt de woningzoekende één punt per maand erbij. Er kunnen maximaal twaalf punten worden gegeven. Als de woningzoekende daarnaast ook actief zoekt kunnen sneller extra punten worden opgebouwd.

Punten eraf
Woningzoekenden krijgen situatiepunten voor drie jaar. Daarna vervallen alle punten. Na tweeëneenhalf jaar kan een verlenging worden aangevraagd. De regels voor het bezichtigen en weigeren van woningen zijn ook van toepassing op de situatiepunten.

Lees verder

Wordt de huidige
inschrijfduur omgezet
in punten?

Hoe kan ik
zoeken en
reageren?

Waarom is het
nieuwe systeem
regionaal?

Wanneer gaat
het nieuwe
systeem in?

Verdwijnt
WoningNet/
Woonmatch?

Meest gestelde
vragen

Kijk hier voor alle veelgestelde vragen.

Meer vragen

Contact

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: