Zoekpunten

Punten erbij
Wie actief zoekt krijgt extra punten. De punten worden opgeteld bij de wachtpunten en de eventuele situatiepunten. Vier keer per maand reageren levert één zoekpunt op. Meer maanden zoeken betekent meer punten. Zoekpunten gaan tot een maximum van dertig punten.

Punten eraf
Niet meer zoeken betekent dat de punten weer afnemen. Dit gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. In de maanden waarbij minder dan vier keer op een passende woning wordt gereageerd leidt dit tot afname van een zoekpunt.

Zoekpunten

Punten erbij
Wie actief zoekt krijgt extra punten. De punten worden opgeteld bij de wachtpunten en de eventuele situatiepunten. Vier keer per maand reageren levert één zoekpunt op. Meer maanden zoeken betekent meer punten. Zoekpunten gaan tot een maximum van dertig punten.

Punten eraf
Niet meer zoeken betekent dat de punten weer afnemen. Dit gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. In de maanden waarbij minder dan vier keer op een passende woning wordt gereageerd leidt dit tot afname van een zoekpunt.

Hoe werken zoekpunten?

Voorrangslabels
Er zijn ook woningzoekenden die een specifieke woning nodig hebben, zoals grote gezinnen of senioren. Hiervoor zijn de woninglabels of voorrangslabels beschikbaar. Deze labels blijven gewoon bestaan. Meer informatie over voorrangslabels zijn te vinden op WoningNet.nl.

Inkomen en gezinsgrootte
De toetsing op inkomen en gezinsgrootte verandert niet. We noemen dat de passend toewijzen. Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van het huishouden bepalen voor welke woning de woningzoekende in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen.
Door passend toewijzen krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid of vraag informatie bij de gemeente of woningbouwcorporatie.

Contact

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: