Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met wachtpunten, zoekduur en speciale omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u wachtpunten. Als u actief zoekt naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning krijgt.

Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met wachtpunten, zoekduur en speciale omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u wachtpunten. Als u actief zoekt naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning krijgt.

Het nieuwe systeem

Er is een tekort aan sociale huurwoningen. Nu worden sociale huurwoningen woningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of urgentie. De wachttijd voor een sociale huurwoning is meer dan tien jaar. Niet iedereen kan zo lang wachten. Er kan een dringende situatie ontstaan, bijvoorbeeld als een relatie uit gaat. Daarom willen we meer doen voor woningzoekenden die dringend een woning nodig hebben.

De nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • De volgorde om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verandert. De oude inschrijfduur wordt vervangen door een puntensysteem. Woningen worden straks toegewezen op basis van wachten, zoeken en dringende situaties.
 • Als u urgent bent verandert er niets. In noodgevallen krijgt u voorrang. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een urgentie? Vraag informatie bij uw eigen gemeente.
 • Wachtpunten Als u ingeschreven staat op WoningNet en/of Woonmatch bouwt u wachtpunten op. Deze blijven altijd behouden. Tot het moment dat er een nieuwe huurwoning gevonden is. Voor één jaar wachten ontvangt u één wachtpunt. Uw huidige inschrijftijd wordt automatisch omgezet in wachtpunten. Meer over wachtpunten vindt u hier.
 • Zoekpunten Zoekt en reageert u minimaal vier keer per maand op een woning, dan bouwt u één zoekpunt per maand op. U kunt maximaal dertig zoekpunten opbouwen. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Meer over zoekpunten vindt u hier.
 • Situatiepunten Er zijn drie dringende situaties waarbij u situatiepunten kunt opbouwen:
  1. Relatiebreuk met kinderen
  2. Inwonend met kinderen
  3. Problematisch thuiswonende jongeren
  – Pleegjongeren
  – Jongeren met ambulante ondersteuning
  Komt u in aanmerking voor situatiepunten, dan ontvangt u één punt per maand. U kunt maximaal twaalf punten opbouwen. Meer informatie over situatiepunten vindt u hier.
 • Startpunten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om via een tijdelijk experiment startpunten toe te kennen aan huurders met een jongerencontract. Loopt het contract van deze huurders af en hebben ze nog geen nieuwe woning kunnen vinden? Dan kunnen ze in aanmerking komen voor startpunten. Startpunten zijn alleen lokaal geldig. Nu is nog niet bekend welke gemeenten startpunten gaan gebruiken. Dit najaar zal daar meer informatie over te vinden zijn op deze website. Hoe startpunten precies werken vindt u hier.
 • Accepteren en weigeren van een woning
  Bent u woningzoekend en hebt u zoek-, situatie-, of startpunten , dan gelden strenge voorwaarden op het weigeren van woningen. Als u een woning weigert of een uitnodiging niet accepteert kost dat één zoekpunt. Als u na acceptatie van een woning het huurcontract toch niet ondertekent, kunnen alle zoek-, situatie en startpunten vervallen. Wachtpunten vervallen alleen na acceptatie van een woning. Meer informatie vindt u hier.

Hoe werkt het?

Punten eraf
Op WoningNet en Woonmatch kunt u aangeven wanneer u interesse hebt in een woning. U reageert dan op de woning. Als u in aanmerking komt voor de woning, daarna van gedachten verandert en u ziet af van de woning, dan wordt één zoekpunt in mindering gebracht.

Situaties die gelden als afzien van een woning zijn:

 • intrekken van de belangstelling voor de woning (na de sluitingstermijn van de advertentie)
 • afslaan van een uitnodiging voor bezichtiging
 • na bezichtiging afzien van de woning

Er gaat één zoekpunt af als de einddatum van de advertentie op WoningNet en Woonmatch voorbij is. Als de einddatum van de advertentie nog niet voorbij is, kunt u zonder gevolgen uw reactie intrekken.

Punten vervallen

 • U komt niet
  U heeft een uitnodiging gekregen voor een bezichtiging en u komt niet. Als u daar geen geldige reden voor kunt geven dan vervallen alle zoek-, situatie- en startpunten.
 • Twee keer een woning weigeren
  U hebt twee keer een woning bekeken en twee keer een woning geweigerd. Ook dan vervallen alle zoek-, situatie en startpunten.

NB: dit is een zwaardere sanctie. Niet alleen zoekpunten vervallen, maar ook situatiepunten en startpunten.

Welke informatie krijg ik?

 • U krijgt minimaal drie dagen van tevoren bericht voor een bezichtiging
 • De advertenties op WoningNet en Woonmatch zijn altijd voorzien van:
  – een foto van de buitenkant
  – waar mogelijk foto’s van de binnenkant
  – een plattegrond
  – omschrijving van de woning
  – omschrijven van bekende gebreken

Documenten

Contact

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een sociaal team in uw gemeente of neem contact op met uw woningcorporatie. Hebt u een vraag over de inhoud van dit regionale beleidsvoorstel? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: