Het nieuwe systeem

De verdeling van sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners bij hun eigen gemeente een reactie geven op het voorstel.

Het nieuwe systeem

De verdeling van sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners bij hun eigen gemeente een reactie geven op het voorstel.

Welke gemeenten en corporaties?

Deze gemeenten werken samen in de regio: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder- Amstel, Uithoorn.

Deze corporaties participeren in de regionale woonruimteverdeling: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV. DUWO verdeelt haar studentenwoningen via een eigen woonruimteverdeelsysteem en De Vooruitgang in Volendam kent een eigen verdeelsystematiek.

Waarom een nieuwe manier van verdelen

Als u nu een sociale huurwoning zoekt schrijft u in op Woningnet of Woonmatch. Hoe langer u ingeschreven staat hoe groter de kans op een woning. Mensen sparen vaak hun inschrijftijd, om een zo groot mogelijke kans te maken op een woning. Als iemand dan dringend een huis nodig heeft, maar geen urgentie en te weinig inschrijftijd, moeten ze achteraan aansluiten. Mensen komen in de knel in het huidige systeem.

Nieuwe volgorde:
wachten, zoeken, situatie

Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is. Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft.

Het systeem met urgentie blijft bestaan. Aan urgentie zijn echter strikte regels verbonden. Als woningzoekenden snel een woning nodig hebben, maar te weinig inschrijftijd en niet in aanmerking komt voor een urgentie, komen ze in de knel in het huidige systeem. De toetsing op inkomen en gezinsgrootte verandert ook niet. En sommige doelgroepen blijven voorrang houden, zoals ouderen, grote gezinnen en voorrang voor eigen inwoners van een gemeente.

Opbouw van punten

 1. Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar ingeschreven staan bij Woningnet of Woningmatch één punt. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door
 2. Zoekpunten per maand één punt bij vier keer reageren op een passende woning. Het maximum aantal zoekpunten is dertig
 3. Situatiepunten per maand één punt als wordt voldaan aan een speciale omstandigheid. Het maximum aantal spoedpunten is twaalf.
  De drie omstandigheden zijn:
  – Relatiebreuk met kinderen
  – U woont met uw hele gezin bij iemand in
  – U woont als jongere thuis en de situatie is problematisch

Afbouw van punten

 1. Wachtpunten
  Wachtpunten nemen nooit af. Die lopen altijd door
 2. Zoekpunten
  Bij minder dan vier keer in één maand reageren op een passende woning gaat er één punt af
 3. Situatiepunten
  Situatiepunten worden toegekend voor drie jaar. Daarna vervallen alle punten. Er kan een verlenging worden aangevraagd.

Niet reageren, niet op komen dagen en weigeren

Reageren op woningen met zoek- en situatiepunten is niet vrijblijvend. Woningzoekenden kunnen punten kwijtraken als zij niet reageren op uitnodigingen, niet op komen dagen bij bezichtigingen of wanneer ze woningen weigeren. Daarom zijn er regels opgesteld voor de bezichtiging en weigeren van woningen. Dat geldt zowel voor zoekpunten als situatiepunten.

Deze regels zijn:

 1. Wanneer een kandidaat reageert op een uitnodiging, krijgt hij of zij een tijdstip voor een bezichtiging. Wordt de uitnodiging niet geaccepteerd dan wordt één punt in mindering gebracht.
 2. Als een kandidaat de uitnodiging heeft geaccepteerd en niet op komt dagen bij een bezichtiging dan worden alle opgebouwde punten in mindering gebracht
 3. Een woningzoekende die drie keer een woning weigert verliest zijn of haar zoekpunten en situatiepunten

Contact

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: