overgangsregeling vervallen woonduur

Vervallen woonduur wordt omgezet in wachtpunten
Op 16 januari 2023 is uw vervallen woonduur omgezet in wachtpunten. Dat zijn extra wachtpunten. Uw inschrijftijd bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland wordt namelijk ook omgezet naar wachtpunten.

Geldige wachtpunten vervallen woonduur
Uw wachtpunten die u krijgt voor uw woonduur zijn geldig tot het moment dat u verhuist. Of tot 2030. Dan stopt de overgangsregeling vervallen woonduur helemaal.

voorbeeld

Op 16 januari is uw woonduur en inschrijftijd omgezet naar wachtpunten. Stel u hebt 15 jaar woonduur en 10 jaar inschrijftijd. U krijgt dan 15 wachtpunten voor uw woonduur en 10 wachtpunten voor uw inschrijftijd. Deze punten worden niet bij elkaar opgeteld. Als u reageert op een woning telt het hoogste aantal wachtpunten. In dit geval uw 15 wachtpunten van de woonduur.

U raakt de 15 wachtpunten die u kreeg voor uw woonduur kwijt als u:

• voor 2030 verhuist. U verlaat dan het adres waar de woonduur is opgebouwd.

• op 1 juli 2030. Dan stopt overgangsregeling vervallen woonduur helemaal

Als u na de verhuizing of na 1 juli 2030 ingeschreven blijft als woningzoekende dan houdt u de 10 wachtpunten die u heeft opgebouwd met uw inschrijftijd.

Meer informatie over de overgangsregeling vervallen woonduur vindt u op WoningNet.

welke punten zijn er?

welke punten zijn er?

contact

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via het contactformulier.

Extra hulp nodig? Ga naar een Informatiepunt Digitale Overheid in uw bibliotheek.

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via het contactformulier.

Extra hulp nodig? Ga naar een Informatiepunt Digitale Overheid in uw bibliotheek. Bekijk hier de adressen en tijden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: