heeft u vragen?

Heeft u vragen over het zoeken naar een sociale huurwoning? De nieuwe regels of het puntensysteem? Kijkt u dan bij de meest gestelde vragen. Staat uw vraag daar niet bij? Neem dan contact op via https://woningnetregioamsterdam.nl/contactformulier.

algemene vragen

De nieuwe regels komen er om mensen die het hardst een nieuwe woning nodig hebben, een betere kans te geven om een woning te vinden. Het gaat vaak om mensen die nu geen kans maken omdat zij niet of te kort staan ingeschreven als woningzoekende. Door de nieuwe regels kunnen deze mensen zelf punten gaan opbouwen. Dat kan door vaak te reageren op vrijkomende woningen.

De urgentie en voorrangsregels die al bestaan veranderen niet. Meer informatie over deze regels vindt u op de websites van WoningNet en Woonmatch.

Ja, WoningNet en Woonmatch  blijven bestaan.  Zij gaan werken met de nieuwe regels en het puntensysteem.

Ja. Uw inschrijftijd wordt straks omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet en/of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat u opbouwt. Wachtpunten blijven behouden totdat u een passende woning gevonden heeft.

Vanaf 16 januari 2023 staan uw punten op uw dashboard. Als u inlogt bij WoningNet of Woonmatch komt u meteen in uw dashboard.

Ja, alle punten zijn evenveel waard.

Ja. Afbouw van punten is ook mogelijk. Als u niet reageert, een woning weigert of uw afspraken niet nakomt kunt u punten kwijtraken. En als u een woning vindt via WoningNet of Woonmatch dan worden al uw punten afgebouwd naar nul. Meer informatie over de afbouw van punten vindt u hier. 

Woonduur heeft u alleen als u de overgangsregeling vervallen woonduur heeft. U raakt deze niet kwijt als het nieuwe systeem van start gaat.  Op 16 januari 2023 wordt uw woonduur omgezet in wachtpunten.

Als u daarna (voor 2030) verhuist naar een ander adres raakt u wel uw woonduur kwijt. Dan woont u niet meer in de woning waar u de woonduur heeft opgebouwd. In 2030 stopt de overgangsregeling vervallen woonduur helemaal. Dan raakt iedereen die daar wachtpunten voor heeft gekregen deze kwijt.

De nieuwe regels komen er om mensen die het hardst een nieuwe woning nodig hebben, een betere kans te geven om een woning te vinden. Het gaat vaak om mensen die nu geen kans maken omdat zij niet of te kort staan ingeschreven als woningzoekende. Door de nieuwe regels kunnen deze mensen zelf punten gaan opbouwen. Dat kan door vaak te reageren op vrijkomende woningen.

De urgentie en voorrangsregels die al bestaan veranderen niet. Meer informatie over deze regels vindt u op de websites van WoningNet en Woonmatch.

Ja, WoningNet en Woonmatch  blijven bestaan.  Zij gaan werken met de nieuwe regels en het puntensysteem.

Ja. Uw inschrijftijd wordt straks omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet en/of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat u opbouwt. Wachtpunten blijven behouden totdat u een passende woning gevonden heeft.

Vanaf 16 januari 2023 staan uw punten op uw dashboard. Als u inlogt bij WoningNet of Woonmatch komt u meteen in uw dashboard.

Ja, alle punten zijn evenveel waard.

Ja. Afbouw van punten is ook mogelijk. Als u niet reageert, een woning weigert of uw afspraken niet nakomt kunt u punten kwijtraken. En als u een woning vindt via WoningNet of Woonmatch dan worden al uw punten afgebouwd naar nul. Meer informatie over de afbouw van punten vindt u hier. 

Woonduur heeft u alleen als u de overgangsregeling vervallen woonduur heeft. U raakt deze niet kwijt als het nieuwe systeem van start gaat.  Op 16 januari 2023 wordt uw woonduur omgezet in wachtpunten.

Als u daarna (voor 2030) verhuist naar een ander adres raakt u wel uw woonduur kwijt. Dan woont u niet meer in de woning waar u de woonduur heeft opgebouwd. In 2030 stopt de overgangsregeling vervallen woonduur helemaal. Dan raakt iedereen die daar wachtpunten voor heeft gekregen deze kwijt.

vragen over wachtpunten

Uw wachtpunten zet u in als u reageert op een woning. Samen met de andere punten die u heeft opgebouwd bepaalt dit uw plek op de lijst. 

Wachtpunten vraagt u niet aan, die krijgt u op basis van uw inschrijftijd. 

Als u bent ingeschreven bij WoningNet of Woonmatch krijgt u ieder jaar een wachtpunt. 

Er is geen maximum aantal wachtpunten. Ieder jaar dat u staat ingeschreven komt er een wachtpunt bij.

U raakt uw wachtpunten alleen kwijt als u een passende woning hebt gevonden via WoningNet of Woonmatch. Dan vervalt uw inschrijving bij WoningNet en heeft u geen ook geen punten meer. Omdat uw inschrijving bij Woonmatch gratis is vervalt deze niet. Wel raakt u ook hier uw wachtpunten kwijt. 

De wachtpunten die u heeft gekregen voor uw woonduur raakt u kwijt op het moment dat u verhuist naar een ander adres. Dan woont u niet meer in de woning waar u de woonduur heeft opgebouwd. Deze wachtpunten raakt u dan kwijt.

Meer informatie vindt u hier.

Uw wachtpunten zet u in als u reageert op een woning. Samen met de andere punten die u heeft opgebouwd bepaalt dit uw plek op de lijst. 

Wachtpunten vraagt u niet aan, die krijgt u op basis van uw inschrijftijd. 

Als u bent ingeschreven bij WoningNet of Woonmatch krijgt u ieder jaar een wachtpunt. 

Er is geen maximum aantal wachtpunten. Ieder jaar dat u staat ingeschreven komt er een wachtpunt bij.

U raakt uw wachtpunten alleen kwijt als u een passende woning hebt gevonden via WoningNet of Woonmatch. Dan vervalt uw inschrijving bij WoningNet en heeft u geen ook geen punten meer. Omdat uw inschrijving bij Woonmatch gratis is vervalt deze niet. Wel raakt u ook hier uw wachtpunten kwijt. 

De wachtpunten die u heeft gekregen voor uw woonduur raakt u kwijt op het moment dat u verhuist naar een ander adres. Dan woont u niet meer in de woning waar u de woonduur heeft opgebouwd. Deze wachtpunten raakt u dan kwijt.

Meer informatie vindt u hier.

vragen over zoekpunten

Als u per maand 1 tot 3 keer reageert krijgt u geen zoekpunt. Uw zoekpunten blijven gelijk.

Als u niet reageert gaat er per maand 1 zoekpunt af. Zodra u weer gaat reageren en dat vier of meer keer per maand doet, dan krijgt u er weer een zoekpunt bij. Als u 1 tot 3 keer per maand reageert gebeurt er niets. Dan blijven uw zoekpunten gelijk.

Ja, dat kan. Er zijn meerdere momenten waarop u 1 zoekpunt kunt kwijtraken. Bijvoorbeeld als u een hele maand niet reageert op woningen. Of als u na een reactie op een woning uw een afspraken niet nakomt, niet meer reageert of een woning weigert. Meer informatie over het kwijtraken van zoekpunten vindt u hier.

30 zoekpunten is het maximale aantal zoekpunten dat u kunt opbouwen. U kunt dan alleen nog zoekpunten kwijtraken. Dat gebeurt als u niet meer reageert op woningen. En als u na een reactie u een afspraak niet nakomt, niet meer reageert of een woning weigert.

Meer informatie vindt u hier.

Nee, dat kan niet. Dat geldt voor alle punten. Alle punten worden tot nul afgebouwd.

Als u per maand 1 tot 3 keer reageert krijgt u geen zoekpunt. Uw zoekpunten blijven gelijk.

Als u niet reageert gaat er per maand 1 zoekpunt af. Zodra u weer gaat reageren en dat vier of meer keer per maand doet, dan krijgt u er weer een zoekpunt bij. Als u 1 tot 3 keer per maand reageert gebeurt er niets. Dan blijven uw zoekpunten gelijk.

Ja, dat kan. Er zijn meerdere momenten waarop u 1 zoekpunt kunt kwijtraken. Bijvoorbeeld als u een hele maand niet reageert op woningen. Of als u na een reactie op een woning uw een afspraken niet nakomt, niet meer reageert of een woning weigert. Meer informatie over het kwijtraken van zoekpunten vindt u hier.

30 zoekpunten is het maximale aantal zoekpunten dat u kunt opbouwen. U kunt dan alleen nog zoekpunten kwijtraken. Dat gebeurt als u niet meer reageert op woningen. En als u na een reactie u een afspraak niet nakomt, niet meer reageert of een woning weigert.

Meer informatie vindt u hier.

Nee, dat kan niet. Dat geldt voor alle punten. Alle punten worden tot nul afgebouwd.

Vragen over situatiepunten

Situatiepunten vraagt u aan: 

 • vanaf 16 januari 2023 
 • bij de online balie via www.vraagpuntenaan.nl 
 • binnen vier tot zes weken krijgt u bericht en weet u of uw situatiepunten krijgt. 
 • u krijgt per post een beschikking (een brief met het besluit dat u situatiepunten krijgt) 
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd begint u met het opbouwen van uw situatiepunten 
 • per maand bouwt u 1 situatiepunt op. Die krijgt u automatisch 

Nee dat kan nog niet. De online balie www.vraagpuntenaan.nl is vanaf 16 januari 2023 geopend.

Situatiepunten tellen alleen niet altijd mee. Die gelden voor de helft (50%) van het woningaanbod. In de woningadvertentie staat of situatiepunten meetellen.  

Uw situatiepunten zijn drie jaar geldig.

Als u na twee en een half jaar nog geen woning hebt gevonden kunt u een verlenging aanvragen van uw situatiepunten. Dat doet u zes maanden voordat uw situatiepunten verlopen. Meer informatie over het verlengen van situatiepunten vindt u vanaf 16 januari op deze website.

Ja, dat kan. Ze vervallen als u een nieuwe woning hebt gevonden. U kunt ze ook kwijtraken als u tijdens het vinden van een woning meerdere keren niet reageert of uw afspraken niet nakomt. Hoe dat precies werkt leest u hier.

Situatiepunten vraagt u aan: 

 • vanaf 16 januari 2023 
 • bij de online balie via www.vraagpuntenaan.nl 
 • binnen vier tot zes weken krijgt u bericht en weet u of uw situatiepunten krijgt. 
 • u krijgt per post een beschikking (een brief met het besluit dat u situatiepunten krijgt) 
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd begint u met het opbouwen van uw situatiepunten 
 • per maand bouwt u 1 situatiepunt op. Die krijgt u automatisch 

Nee dat kan nog niet. De online balie www.vraagpuntenaan.nl is vanaf 16 januari 2023 geopend.

Situatiepunten tellen alleen niet altijd mee. Die gelden voor de helft (50%) van het woningaanbod. In de woningadvertentie staat of situatiepunten meetellen.  

Uw situatiepunten zijn drie jaar geldig.

Als u na twee en een half jaar nog geen woning hebt gevonden kunt u een verlenging aanvragen van uw situatiepunten. Dat doet u zes maanden voordat uw situatiepunten verlopen. Meer informatie over het verlengen van situatiepunten vindt u vanaf 16 januari op deze website.

Ja, dat kan. Ze vervallen als u een nieuwe woning hebt gevonden. U kunt ze ook kwijtraken als u tijdens het vinden van een woning meerdere keren niet reageert of uw afspraken niet nakomt. Hoe dat precies werkt leest u hier.

vragen over startpunten

Startpunten kun je aanvragen: 

 • vanaf 16 januari 2023, als de nieuwe regels in gaan 
 • bij de online balie via www.vraagpuntenaan.nl 
 • vanaf een half jaar voor het einde van je contract 
 • als je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je één keer 10 startpunten  
 • Je krijgt per post een beschikking (een brief met het besluit dat je startpunten krijgt) 
 • je startpunten zijn twee en een halfjaar jaar geldig, daarmee kan je reageren op het woningaanbod 
 • je startpunten vervallen als je een nieuwe woning hebt gevonden  

Nee, dat kan nu nog niet. Vanaf 16 januari kun je contact opnemen met de online balie via www.vraagpuntenaan.nl.

Startpunten zijn er alleen voor jongeren in Amsterdam en Zaanstad. Je kunt de startpunten alleen gebruiken in de gemeente waar je woont. 

Ja, dat kan. Maar alleen als je contract na mei 2023 afoopt. En je (met startpunten) nog geen woning gevonden hebt. Dan kan jouw jongerenhuurcontract nog één keer worden verlengd. Dan moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De einddatum van je contract is 1 mei of later
 • Je hebt genoeg reacties gedaan én startpunten gekregen
 • De verlenging kun je aanvragen bij jouw woningcorporatie
 • met een positieve verhuurdersverklaring. Daarin staat jouw woon- en betalingsgedrag 

Je krijgt op tijd bericht van jouw woningcorporatie: 

 • drie jaar voordat je huurcontract afloopt krijg je een bericht met alle informatie over de voorwaarden en het aanvragen van startpunten 
 • één jaar voordat je huurcontract eindigt krijg je bericht dat je actief op zoek moet gaan naar een andere woning 
 • een half jaar voordat je contract afloopt krijg je bericht dat je huur wordt opgezegd. Je krijgt dan nog een keer alle informatie over het aanvragen van startpunten 

Startpunten kun je aanvragen: 

 • vanaf 16 januari 2023, als de nieuwe regels in gaan 
 • bij de online balie via www.vraagpuntenaan.nl 
 • vanaf een half jaar voor het einde van je contract 
 • als je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je één keer 10 startpunten  
 • Je krijgt per post een beschikking (een brief met het besluit dat je startpunten krijgt) 
 • je startpunten zijn twee en een halfjaar jaar geldig, daarmee kan je reageren op het woningaanbod 
 • je startpunten vervallen als je een nieuwe woning hebt gevonden  

Nee, dat kan nu nog niet. Vanaf 16 januari kun je contact opnemen met de online balie via www.vraagpuntenaan.nl.

Startpunten zijn er alleen voor jongeren in Amsterdam en Zaanstad. Je kunt de startpunten alleen gebruiken in de gemeente waar je woont. 

Ja, dat kan. Maar alleen als je contract na mei 2023 afoopt. En je (met startpunten) nog geen woning gevonden hebt. Dan kan jouw jongerenhuurcontract nog één keer worden verlengd. Dan moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De einddatum van je contract is 1 mei of later
 • Je hebt genoeg reacties gedaan én startpunten gekregen
 • De verlenging kun je aanvragen bij jouw woningcorporatie
 • met een positieve verhuurdersverklaring. Daarin staat jouw woon- en betalingsgedrag 

Je krijgt op tijd bericht van jouw woningcorporatie: 

 • drie jaar voordat je huurcontract afloopt krijg je een bericht met alle informatie over de voorwaarden en het aanvragen van startpunten 
 • één jaar voordat je huurcontract eindigt krijg je bericht dat je actief op zoek moet gaan naar een andere woning 
 • een half jaar voordat je contract afloopt krijg je bericht dat je huur wordt opgezegd. Je krijgt dan nog een keer alle informatie over het aanvragen van startpunten 

vragen over afbouwen van punten

Als de bezichtiging is geweest ontvangt u een mail. Ook als u niet kon komen kijken. U moet op dat moment laten weten of u de woning nog wilt. Als u dan geen interesse meer heeft, raakt u een zoekpunt kwijt.

U kunt al uw zoekpunten en situatiepunten kwijtraken als u twee keer in twee jaar tijd. 

 • zich niet afmeldt voor een bezichtiging
 • de woning krijgt en deze weigert (u bent nummer 1) 
 • de documenten die nodig zijn niet (op tijd) inlevert
 • het huurcontract kunt tekenen en dan de woning weigert

Als u dit de eerste keer doet raakt u 1 zoekpunt kwijt en krijgt u een waarschuwing. In de waarschuwing staat dat u al uw punten kwijtraakt als u zich binnen twee jaar opnieuw afmeldt, weigert of (te laat) uw documenten inlevert.

Jongeren in Amsterdam en Zaanstad kunnen ook hun startpunten kwijtraken

De wachtpunten die u heeft gekregen voor uw woonduur raakt u kwijt op het moment dat u verhuist naar een ander adres. Dan woont u niet meer in de woning waar u de woonduur heeft opgebouwd. Deze wachtpunten raakt u dan kwijt.

De wachtpunten die u voor uw inschrijftijd krijgt raakt u allen kwijt als u een woning via  WoningNet of Woonmatch vindt.

Meer informatie vindt u hier

Ja, u mag een woning weigeren. Dat heeft alleen wel gevolgen voor uw punten. Als u een keer een woning weigert raakt u 1 zoekpunt kwijt. U krijgt dan ook een waarschuwing. Weigert u in twee jaar tijd nog een keer een woning dan raakt u al uw punten kwijt. 

Als de bezichtiging is geweest ontvangt u een mail. Ook als u niet kon komen kijken. U moet op dat moment laten weten of u de woning nog wilt. Als u dan geen interesse meer heeft, raakt u een zoekpunt kwijt.

U kunt al uw zoekpunten en situatiepunten kwijtraken als u twee keer in twee jaar tijd. 

 • zich niet afmeldt voor een bezichtiging
 • de woning krijgt en deze weigert (u bent nummer 1) 
 • de documenten die nodig zijn niet (op tijd) inlevert
 • het huurcontract kunt tekenen en dan de woning weigert

Als u dit de eerste keer doet raakt u 1 zoekpunt kwijt en krijgt u een waarschuwing. In de waarschuwing staat dat u al uw punten kwijtraakt als u zich binnen twee jaar opnieuw afmeldt, weigert of (te laat) uw documenten inlevert.

Jongeren in Amsterdam en Zaanstad kunnen ook hun startpunten kwijtraken

De wachtpunten die u heeft gekregen voor uw woonduur raakt u kwijt op het moment dat u verhuist naar een ander adres. Dan woont u niet meer in de woning waar u de woonduur heeft opgebouwd. Deze wachtpunten raakt u dan kwijt.

De wachtpunten die u voor uw inschrijftijd krijgt raakt u allen kwijt als u een woning via  WoningNet of Woonmatch vindt.

Meer informatie vindt u hier

Ja, u mag een woning weigeren. Dat heeft alleen wel gevolgen voor uw punten. Als u een keer een woning weigert raakt u 1 zoekpunt kwijt. U krijgt dan ook een waarschuwing. Weigert u in twee jaar tijd nog een keer een woning dan raakt u al uw punten kwijt. 

contact

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via het contactformulier.

Extra hulp nodig? Ga naar een Informatiepunt Digitale Overheid in uw bibliotheek.

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via het contactformulier.

Extra hulp nodig? Ga naar een Informatiepunt Digitale Overheid in uw bibliotheek. Bekijk hier de adressen en tijden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: