Situatiepunten

Punten erbij
Bij dringende omstandigheden worden situatiepunten gegeven. Wanneer de situatiepunten zijn toegekend krijgt de woningzoekende één punt per maand erbij. Er kunnen maximaal twaalf punten worden gegeven. Als de woningzoekende daarnaast ook actief zoekt kunnen sneller extra punten worden opgebouwd.

Punten eraf
Woningzoekenden krijgen situatiepunten voor drie jaar. Daarna vervallen alle punten. Na tweeëneenhalf jaar kan een verlenging worden aangevraagd. De regels voor het bezichtigen en weigeren van woningen zijn ook van toepassing op de situatiepunten.

Situatiepunten

Punten erbij
Bij dringende omstandigheden worden situatiepunten gegeven.
Wanneer de situatiepunten zijn toegekend krijgt de woningzoekende één punt per maand erbij. Er kunnen maximaal twaalf punten worden gegeven. Als de woningzoekende daarnaast ook actief zoekt kunnen sneller extra punten worden opgebouwd.

Punten eraf
Woningzoekenden krijgen situatiepunten voor drie jaar. Daarna vervallen alle punten. Na tweeëneenhalf jaar kan een verlenging worden aangevraagd. De regels voor het bezichtigen en weigeren van woningen zijn ook van toepassing op de situatiepunten.

Inwonend met kinderen

Gezinnen met kinderen tot achttien jaar die bij een ander huishouden inwonen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor situatiepunten.

Voorwaarden

 • Het gezin moet minimaal een jaar ingeschreven staan op het adres waar wordt ingewoond;
 • Er moet sprake zijn van regiobinding. Het gezin moet in de afgelopen twee jaar in de regio te hebben gewoond.

Toetsing
Degene die een aanvraag doet levert een aantal documenten aan. De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door WoningNet, of een ander centraal aanvraagpunt. Daar wordt gekeken of de aangeleverde documenten voldoen.

Inwonend met kinderen

Gezinnen met kinderen tot achttien jaar die bij een ander huishouden inwonen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor situatiepunten.

Voorwaarden

 • Het gezin moet minimaal een jaar ingeschreven staan op het adres waar wordt ingewoond;
 • Er moet sprake zijn van regiobinding. Het gezin moet in de afgelopen twee jaar in de regio te hebben gewoond.

Toetsing
Degene die een aanvraag doet levert een aantal documenten aan. De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door WoningNet, of een ander centraal aanvraagpunt. Daar wordt gekeken of de aangeleverde documenten voldoen.

Relatiebreuk met kinderen

Relatiebreuk met kinderen
Ouders die gaan scheiden en gezamenlijk kinderen hebben kunnen ook situatiepunten aanvragen. De kinderen moeten jonger zijn dan achttien jaar en één van de ouders heeft geen zelfstandige woning.

Voorwaarden

 • Er is sprake van een gelegaliseerde vorm van samenwonen:
huwelijk, geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract die tenminste twee jaar heeft geduurd;
 • Er zijn notarieel vastgelegde/gelegaliseerde scheidingspapieren;
 • Het gezin heeft de afgelopen twee jaar gezamenlijk ingeschreven gestaan op één woonadres in de regio;
 • Er moet sprake zijn van gezamenlijke kinderen;
 • Bij volledig co-ouderschap mogen de kinderen meetellen bij de huishoudgrootte van beide ouders. Er is sprake van volledig co-ouderschap wanneer de kinderen minimaal drie dagen bij beide partners zijn.

Toetsing
De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door WoningNet, of een ander daartoe ingesteld centraal aanvraagpunt. De aanvrager levert zelf documenten aan. Ook hier wordt alleen gekeken of de documenten voldoen.
– Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.

Als de beoordeling positief is kunnen situatiepunten worden toegekend. De toewijzing van een passende woning is alleen mogelijk als alle documenten zijn aangeleverd.

De afwikkeling van een relatiebreuk kan een lang proces zijn. Een woningzoekende kan daar niet altijd op wachten. Vooral als er ook zoekpunten moeten worden opgebouwd.
Daarom wordt gewerkt met verschillende fases.

 • Beoordelingsdocumenten als de relatiebreuk juridisch nog niet is afgerond: alleen bij huwelijk en geregistreerd partnerschap:
  – Ouderschapsplan;
  – Getekend document voorlopige voorzieningen;
  – Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.
 • Beoordelingsdocumenten als de relatiebreuk juridisch afgerond:
  – Notarieel vastgelegd ouderschapsplan;
  – Officiële scheidingspapieren of notarieel vastgelegde beëindiging samenlevingscontract;
  – Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.

Als de beoordeling positief is kunnen situatiepunten worden toegekend. De toewijzing van een passende woning is alleen mogelijk als alle documenten zijn aangeleverd.

Relatiebreuk met kinderen

Relatiebreuk met kinderen
Ouders die gaan scheiden en gezamenlijk kinderen hebben kunnen ook situatiepunten aanvragen. De kinderen moeten jonger zijn dan achttien jaar en één van de ouders heeft geen zelfstandige woning.

Voorwaarden

 • Er is sprake van een gelegaliseerde vorm van samenwonen:
huwelijk, geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract die tenminste twee jaar heeft geduurd;
 • Er zijn notarieel vastgelegde/gelegaliseerde scheidingspapieren;
 • Het gezin heeft de afgelopen twee jaar gezamenlijk ingeschreven gestaan op één woonadres in de regio;
 • Er moet sprake zijn van gezamenlijke kinderen;
 • Bij volledig co-ouderschap mogen de kinderen meetellen bij de huishoudgrootte van beide ouders. Er is sprake van volledig co-ouderschap wanneer de kinderen minimaal drie dagen bij beide partners zijn.

Toetsing
De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door WoningNet, of een ander daartoe ingesteld centraal aanvraagpunt. De aanvrager levert zelf documenten aan. Ook hier wordt alleen gekeken of de documenten voldoen.
– Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.

Als de beoordeling positief is kunnen situatiepunten worden toegekend. De toewijzing van een passende woning is alleen mogelijk als alle documenten zijn aangeleverd.

De afwikkeling van een relatiebreuk kan een lang proces zijn. Een woningzoekende kan daar niet altijd op wachten. Vooral als er ook zoekpunten moeten worden opgebouwd.
Daarom wordt gewerkt met verschillende fases.

 • Beoordelingsdocumenten als de relatiebreuk juridisch nog niet is afgerond: alleen bij huwelijk en geregistreerd partnerschap:
  – Ouderschapsplan;
  – Getekend document voorlopige voorzieningen;
  – Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.
 • Beoordelingsdocumenten als de relatiebreuk juridisch afgerond:
  – Notarieel vastgelegd ouderschapsplan;
  – Officiële scheidingspapieren of notarieel vastgelegde beëindiging samenlevingscontract;
  – Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.

Als de beoordeling positief is kunnen situatiepunten worden toegekend. De toewijzing van een passende woning is alleen mogelijk als alle documenten zijn aangeleverd.

Problematisch thuiswonende jongeren (18-35 jaar)

Voor de situatie problematisch thuiswonende jongeren is uitgebreidere toetsing nodig om te beoordelen of zij in aanmerking komen voor situatiepunten. Vijf groepen thuiswonende jongeren (18-35 jaar) die wonen in de regio Amsterdam komen in aanmerking voor situatiepunten. Omdat er bezwaar en beroep kan worden aangetekend op deze beoordeling, komt er een regionaal kader voor de criteria.

Het gaat om de volgende vijf groepen problematisch thuiswonende jongeren:

 1. Jongeren in een pleeggezin
  De vergoeding voor pleegkinderen vervalt op hun 21e jarige verjaardag. In de praktijk blijkt dat vanaf dit moment een urgente woonvraag kan ontstaan, wat vanuit de kwetsbaarheid van het pleegkind onwenselijk is.
 2. Jongeren met een indicatie voor ambulante ondersteuning
  Het gaat hier om jongeren met psychische of psychosociale problematiek, met een WMO indicatie voor ambulante/individuele ondersteuning. Voorwaarden zijn dat de hulpverlening op de hoogte is, dat de jongere ook op nieuwe adres hulp krijgt, en dat hij/zij zelfstandig wonen aankan.
 3. Jongeren met ouders met een verslaving of zware psychische/psychiatrische problematiek
  In veel gevallen is het niet bevorderlijk voor de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren wanneer er bij de ouders sprake is van verslaving of andere (heftige) psychische of psychiatrische problematiek.
 4.  Jonge mantelzorgers
  Soms kan het beter zijn om als jonge mantelzorger niet in dezelfde woning, maar iets op afstand te wonen. Dit kan bijdragen aan het volhouden van de zorg op lange termijn en de ruimte voor de eigen ontwikkeling.
 5. Jongeren van ouders met sociaal-medische urgentie
  Niet in elke gemeente telt een 18+er mee bij de gezinsgrootte bij de toewijzing van een nieuwe woning. Ook komen zij zelf niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Situatiepunten kunnen deze jongeren op weg helpen.

Toetsing bij urgentie- of WMO-loket
Niet alle jongeren binnen de vijf groepen komen in aanmerking voor situatiepunten, omdat de situatie niet altijd problematisch is. Ook zijn niet alle vijf groepen eenvoudig toetsbaar. Hiervoor is een maatwerk nodig. Deze beoordeling wordt gedaan bij het urgentie- of WMO-loket van de gemeente. Bij de aanvraag aan het WMO/urgentie-loket wordt getoetst of de jongere binnen de kaders valt en of daadwerkelijk sprake is van een problematische situatie. Bij een positief besluit gaat een afschrift naar WoningNet of Woonmatch. Dan worden de situatiepunten toegekend. Tegen een negatief besluit kan bezwaar en beroep worden aangetekend bij de gemeente.

Problematisch thuiswonende jongeren (18-35 jaar)

Voor de situatie problematisch thuiswonende jongeren is uitgebreidere toetsing nodig om te beoordelen of zij in aanmerking komen voor situatiepunten. Vijf groepen thuiswonende jongeren (18-35 jaar) die wonen in de regio Amsterdam komen in aanmerking voor situatiepunten. Omdat er bezwaar en beroep kan worden aangetekend op deze beoordeling, komt er een regionaal kader voor de criteria.

Het gaat om de volgende vijf groepen problematisch thuiswonende jongeren:

 1. Jongeren in een pleeggezin
  De vergoeding voor pleegkinderen vervalt op hun 21e jarige verjaardag. In de praktijk blijkt dat vanaf dit moment een urgente woonvraag kan ontstaan, wat vanuit de kwetsbaarheid van het pleegkind onwenselijk is.
 2. Jongeren met een indicatie voor ambulante ondersteuning
  Het gaat hier om jongeren met psychische of psychosociale problematiek, met een WMO indicatie voor ambulante/individuele ondersteuning. Voorwaarden zijn dat de hulpverlening op de hoogte is, dat de jongere ook op nieuwe adres hulp krijgt, en dat hij/zij zelfstandig wonen aankan.
 3. Jongeren met ouders met een verslaving of zware psychische/psychiatrische problematiek
  In veel gevallen is het niet bevorderlijk voor de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren wanneer er bij de ouders sprake is van verslaving of andere (heftige) psychische of psychiatrische problematiek.
 4.  Jonge mantelzorgers
  Soms kan het beter zijn om als jonge mantelzorger niet in dezelfde woning, maar iets op afstand te wonen. Dit kan bijdragen aan het volhouden van de zorg op lange termijn en de ruimte voor de eigen ontwikkeling.
 5. Jongeren van ouders met sociaal-medische urgentie
  Niet in elke gemeente telt een 18+er mee bij de gezinsgrootte bij de toewijzing van een nieuwe woning. Ook komen zij zelf niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Situatiepunten kunnen deze jongeren op weg helpen.

Toetsing bij urgentie- of WMO-loket
Niet alle jongeren binnen de vijf groepen komen in aanmerking voor situatiepunten, omdat de situatie niet altijd problematisch is. Ook zijn niet alle vijf groepen eenvoudig toetsbaar. Hiervoor is een maatwerk nodig. Deze beoordeling wordt gedaan bij het urgentie- of WMO-loket van de gemeente. Bij de aanvraag aan het WMO/urgentie-loket wordt getoetst of de jongere binnen de kaders valt en of daadwerkelijk sprake is van een problematische situatie. Bij een positief besluit gaat een afschrift naar WoningNet of Woonmatch. Dan worden de situatiepunten toegekend. Tegen een negatief besluit kan bezwaar en beroep worden aangetekend bij de gemeente.

Contact

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: